ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  สร้างสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินการโครงการ ปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้การทำงานและเพื่อการเรียนการสอน หลักการ  สมัครตามความสมัครใจ จัดกิจกรรมอบรมในช่วงปิดภาคเรียน   โครงการปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  สร้างสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)