นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 (หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทคโนโลยี

นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 (หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน)

หลักสูตร  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  สร้างสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทคโนโลยี

หลักสูตร  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  สร้างสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”