ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2566

16 ตุลาคม 2566 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2566 เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 3T4Q Model พร้อมต้อนรับ นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และนางสาวทวีพร ภูชะวี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน