ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566

18-29 กันยายน 2566 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566